2020Artworker tilldelas hållbarhetsspris av Mohammed H. Alamoudi Foundation for Sustainable Initiatives, som en av tre pristagare i Sverige. Vi får också ett stipendium av Swedbank/Lysekil för vårt arbete.

Under vår och sommar har vi arbetat coronaanpassat i små grupper med projekt UR JORD med stöd från Statens Konstråd. Hantverk, odling, konst odyl. Vi fortsätter under hösten.