föreningsinfo

 Artworkers ideella förening heter Art4all.

Föreningen har sitt säte i Lysekil och är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att främja integration och konstruktiv kreativitet med fokus på barn i socialt

utsatta områden. Detta sker i form av olika konst och kulturprojekt.


Styrelse Art4all  

Ordförande: Susanne Beyer, susanne.beyer@telia.com

Sekreterare: Michele Collins, info@michelecollins.se 

Kassör: Ingrid Sandberg,  ingrid_sandberg@telia.com