english summary


ARTWORKER LYSEKIL
Artworker is a creative platform where artists and children work side by side. Below you can read the full text of the structure of Artworker. 


                                                                                                                            

ABOUT THE COURTYARD
The area where the project takes place is situated on a mountain high above The North Harbour of Lysekil on the westcoast of Sweden. A hundred years ago there were both stone cutters and a public bath at the site. Now there in a residential area rich in different cultures and inhabitants. 


The text below can be directly translated with the Google translate tool, which is added on the bottom of the startpage of this website. This orginal swedish text is also to be found under ”INFO” on this website, where you also find pictures connected. 

ARTWORKER - en kreativ plattform för konst/kulturprojekt i Lysekil. Det startade 2012 och har sin bas på det mångkulturella bostadsområdet Badhusberget. Ändamål är att främja konstruktiv kreativitet med fokus på barn och att samtidigt erbjuda en plattform för konstnärlig verksamhet i områden dit konst sällan når. Det senare även med internationella konstnärsresidens. Verksamheten bedrivs i projektform och vi arbetar både ideellt och med sponsrade medel. Här får barn också möjlighet att får ta del av konstnärers skapande. De får skapa själva och får pedagogiskt stöd för att kunna göra det. Vi riktar oss även till barnfamiljer. I denna broschyr presenteras våra 3 huvudgrupper:

SKAPARVERKSTAD

FRÅN JORD TILL BORD

ARTWORKER-IN-RESIDENCE

MER FAKTA Under åren 2012-2019 kan nämnas följande sponsorer: Lysekils kommun, Lysekils Bostäder, Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Thordénstiftelsen. Helge Ax:son Johnssons Stiftelse. Inom ramen för verksamheten bildades 2014 även Art4all ideell förening, Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Artworker tog vid där ”Gårdsprojektet” slutade, ett 1-årigt projekt vars syfte var involvera de boende att samverka kring gårdarnas estetiska utformning tillsammans med arkitekt och konstnär. Bakom projektet stod Lysekils Bostäder, Lysekils kommun och Statens konstråd. Artworker fortsatte på grenarna konst och samverkan, nu med barnen i fokus.

ARBETSSÄTT OCH SOCIAL HÅLLBARHET Parallellt med konstnärers egna projekt har vi workshops för barn och för barnfamiljer. Vi arbetar pragmatiskt, där vi inte låser fast oss vid specifika metoder, utan är lyhörda för vad som funkar i olika situationer, både för oss och för barnen. Det ska vara utvecklande och inspirerande för alla. Detta har varit avgörande för att verksamheten kunnat bli långsiktig och stabil. Att skapa ett ostört kreativt ”rum” för varje barn är något vi sätter högt. Små grupper då det är bara barn, större när föräldrar är med. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kreativt fokus. Inspirationskällor att nämna är Montessori och Reggio-Emilia. Vi bjuder också på öppna föreställningar och utställningar för allmänheten. Att blanda grupperna så att barn och vuxna från olika kulturer möts är en linje vi jobbar efter sen start. Långsiktigheten har inte minst varit viktig för att ge effekterna en chans att spridas och så att vi kunnat bli mer en del av barnens vardag än ett tillfälligt ”kulturnedslag”. Volontärer är också knutna till verksamheten, inte minst bland föräldrarna, som är med och fixar i projekten på olika sätt. Vi driver också Artworker Extern med workshops på ställen utanför Badhusberget och Lysekil, för att hämta inspiration, utveckla nya samarbeten och sprida modellen.

RINGAR PÅ VATTNET Kulturarbetarnas närvaro, både med sina egna projekt och arbetet med barnen ger även familjer, och andra vuxna en positiv okomplicerad sak att mötas och relatera kring. Att baka ett bröd, göra en skulptur i täljsten, ta del av en performance eller musik ger ringar på vattnet även efter projekten och kan fungera väl som isbrytare mellan människor. Kort sagt, en skjuss för integrerande mellan nationaliteter och generationer. Att ge plats, stöd och struktur för barns inneboende kreativitet, ser vi också inspirerar flera till eget skapande även utanför workshopsen.

SKAPANDE VERKSTAD Under främst skolloven erbjuds olika workshops. Händerna är vårt favoritverktyg och vi gör alltifrån keramik, täljstensskulptur, egna spel till måleri och tecknar egna serier. Vi har också ”Recyklinglabbet” här uppmuntras fritt skapande, med hjälp att komma igång för de som behöver. Allehanda material återanvänds för att hitta på nya grejer, alltifrån rymdfarkoster till dockteater osv. I projektet ”Play4all” återvinns gamla utelekar som t.ex flyga drake, spela kula och hoppa hage. Sommartid görs även utflykter till stadens friluftsområden, där vi har stenålderstema med hyddbygge, kokgrop och forntida hantverk.

FRÅN JORD TILL BORD Var kommer mat ifrån? Kan vi fixa det själva? Hela kedjan från odling till tillagning och hur man kan tillvarata. Vi odlar på vår egen odlingslott och sen in köket och lagar och tillvaratar. Även råvaror från havet. + allmänt hållbarhetstänk och återbruk. Det gör vi på ett kul sätt i kreativa workshops, där vi också använder oss av ord, bild och musik. I projektet används även Artworkers egen kokbok ”Tillverkar man potatis på COOP?”.

ARTWORKER-IN-RESIDENCE är en del av verksamheten och innebär att konstnärer/kulturarbetare från Sveriges/världens alla hörn, under vissa perioder, ges möjlighet att disponera studiolägenheten på Badhusberget för eget skapande. En del av tiden görs konstnärens verksamhet tillgänglig mot barn, i form av workshops, interaktiva utställningar odyl. Meningen är att ge inspiration åt båda håll och fylla i behovet av meningsfull aktivitet för barnen. Samtidigt ges en plats för konstnärlig verksamhet att verka i områden dit konst sällan når. Upplägget är en vidarutveckling av det internationellt etablerade ”Artist in Residence” som har samma ramar, d.v.s fritt boende, ateljé med efterföljande utställning. Vistelserna är mycket efterfrågade.Vad som är ännu mer efterfrågat är intressanta aktiviteter för barn i eftersatta områden. Så vi slog ihop det. Sedan starten har hittills 20 olika konstnärer från världens alla hörn residerat en eller flera gånger under kortare eller längre tid på Artworker

Vi är en mindre grupp konstnärer, som är här mer frekvent. Det har varit viktigt för att bygga relation på längre sikt med barnen. Här är vi:

Susanne Beyer Projektledare för Artworker och konstnär. Uppvuxen i Lysekil. Hon har haft barnkulturprojekt i olika former, sammanhang och platser. Sedan 2007 har dock Badhusberget/Lysekil varit fokus för hennes barnkulturverksamhet. Har studerat konst och arkitektur vid högskolor i Stockholm. Som konstnär ligger hennes fokus på sten och träskulptur. Hon har sin ateljé i Gerlesborgstrakten, men jobbar också gärna, när möjlighet ges, i Berlin och Carara. www.susannebeyer.se

Ingela Caren Karlsson är verksam som konstnär och med skapande verksamhet för barn. Hon jobbar också som atelierista i förskolan. Uppvuxen i Hägersten, Stockholm och har studerat konst och kultur vid olika konst och högskolor i Sverige och Italien. I sitt skapande använder sig Ingela av alltifrån oljemåleri och grafik till träskulptur. Hon jobbar gärna i stora format, ofta i form av installationer ochhappenings i land- och stadsmiljö. Tilläggas kan att Ingela även är Mullefröken. En ytterst innovativ sådan.

Michele Collins Performanceartist/skådespelerska med rötter i Commedia del Arte och gatuteater. Ursprungligen från San Fransisco, boendes i Göteborg, med världen som arbetsfält. Hon medverkar i alltifrån teaterproduktioner till soloföreställningar och musikperformances. Michele har också satt upp barnföreställningar, jobbat med konst för barn i flykt och varit lärare på dramaskolor. www.michelecollins.se

Henrik Wartel Musiker, percussion. Henrik har en bred bas inom både svenskt och internationellt jazzliv. Han har spelat med alltifrån Monika Zetterlund och Lisa Ekdal till merexperimentella musikgrupper som Position Alpha och Bizjam. Henrik medverkar också iteater/dans-föreställningar som musiker. Han har också jobbat vid kulturskolor med barnoch unga i Stockholm och Göteborg. www.wartel.se.