OM gård
Ovanför Norra Hamnen i Lysekil, på berget med utsikt över Skagerrack ligger stället. Här fanns vid förra sekelskiftet både stenhuggare och badhus. Nu finns här ett bostadsområde med en rikedom av kulturer och individer. Många har saknat en gemenskap och aktiviteter. Olika projekt, vid sidan om "artworker", har börjat ge liv åt denna önskan.
Gårdsprojektet www.badhusberget.worldpress.com
Ett nyligen avslutat,1 årigt projekt, vars syfte varit att rikta uppmärksamheten mot gårdsmiljön och arbetsgemenskapen där. Gårdens invånare som den största resursen men runt projektet har funnits Lysekils Bostäder, Lysekils Kommun och Statens Konstråd, vilket gjort det möjligt att ha med både arkitekt och konstnär. På denna  gården ligger också ateljélägenheten 4A.. Titta på bilderna nedan!

Flintakollo www.flintaskolan.com
Under sommaren har 4A även varit basen för ett dagkollo för barn i området

Fler projekt i området:
Ungdomsstöd Väst www.ungdomsstod.se
Kulturplaneten RäddaBarnen/kulturplaneterna 
Boende för ensamkommande flyktingbarn
(Migrationsverket)                                Gårdsprojektet:                  
 Skulpturer av Katarina Vallbo,
som ingår i det integrerande och mångbottnade konstprojektet "ANSIKTET"
Kolonilotter i runda former, med rostat järn som kanter, av arkitekten
 Hans Grönlund. Önskan att utveckla detta till en större terassodling,
En slags "Världens Trädgård"

Ljusprojektion av Katarina Vallbo
                                                 

                  dagkollo Flintaskolan: